Net kategoriséiert

Stellungnahme der CSV Steinsel bezüglich der internen Differenzen nach der Kommunalwahlen

Nachdem die Wahlen gelaufen und die Würfel gefallen waren, entwickelte sich in Steinsel leider eine CSV interne Polemik, welche weder unserer Philosophie noch den Fakten entspricht. Der Vorstand der CSV benutzt nunmehr die Gelegenheit um zu den Wahlen vom 9. Oktober 2011 Stellung zu nehmen. Bezüglich möglicher Allianzen waren bei der CSV verschiedene interne Strömungen was nach den Wahlen erfolgen müsse, ...

Weider liesen

„Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl“

Warum soll ich die CSV wählen? Dafür gibt es verschiedene Gründe: * Nach 24-jähriger Alleinherrschaft der LSAP ist es an der Zeit diese abzulösen. Wir als CSV haben in der Opposition versucht, unsere Argumente und Vorschläge so gut wie möglich einzubringen. Des Öfteren wurde uns vorgeworfen, wir wären nur Mitläufer der LSAP. Dies stimmt so nicht, aber um ein gewisses Mitspracherecht zu erhaschen, mussten wir ...

Weider liesen

„Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl“

Wéi steet d’CSV zu déene ville Kulturarichtungen an eiser Gemeng? Comment se positionne le CSV par rapport aux nombreuses installations pour la culture dans notre commune ?   D’Steeseler CSV huet an der Vergangenhéet all Projeten zum Bau vun dëse Arichtungen matgestëmmt, well si der Méenung ass, dass an enger opstriewender Gemeng mat bal 5000 Awunner och e seriösen a duerchduechten Kulturprogramm ugebuede ...

Weider liesen

„Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl“

Wat ass geschitt am Zesummenhank mat dem Jumelage ? Comment le jumelage de notre commune a-t-il evolué?   Duerch d‘Wierke vun deemolege Sektiounspresident Marcel Oberweis ass et am Abrëll vum Joer 2007 zu der Grënnung vun engem europäesche Jumelage vun der Gemeng Steesel mat dräi aneren europäesche Stied komm. Et woren dat Groβpetersdorf an Éisterräich, Valmontone an Italien a Lukavac an Bosnien & ...

Weider liesen

„Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl“

De Recyclingscenter bei der Mëllerefer Bréck ass net déi ideal Platz. Wéi gesäit d’CSV dat? L’emplacement actuel du centre de recyclage n’est pas idéale. Qu’en pense le CSV? Mir wëssen all, dass mir eis Ëmwelt schoune mussen an manner Ressourcë verbrauchen dierfen. Et heescht deemno: manner Dreck an Offall produzéieren. Wat bezuele vun dem Offall ubelangt ass d’CSV der décidéierter Meenung, dass de Prinzip vum ...

Weider liesen

“Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl”

Weshalb wir für eine nachhaltige Verwaltung unserer Finanzen  stehen? Pourquoi une administration durable des finances communales nous importe tellement?   Demokratie bedeutet, dass man nicht nur darüber nachdenkt, wie heute dem Bürger am Besten gedient ist, sondern auch, wie wir uns anlegen müssen, um den Ansprüchen und Gegebenheiten der zukünftigen Generationen gerecht zu werden. So strebt die CSV Steinsel ...

Weider liesen

“Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl”

Weshalb wir für eine nachhaltige Verwaltung unserer Finanzen  stehen !     Pourquoi une administration durable des finances communales nous importe tellement! Demokratie bedeutet, dass man nicht nur darüber nachdenkt, wie heute dem Bürger am Besten gedient ist, sondern auch, wie wir uns anlegen müssen, um den Ansprüchen und Gegebenheiten der zukünftigen Generationen gerecht zu werden. So strebt die CSV Steinsel ...

Weider liesen

“Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl”

Eis Zukunft  geet et besser oder manner gutt ? Notre futur sera-t-il meilleur ou moins bon?   Hätte mir eng Kristallkugel, wiere mir gutt drun !  Viraussiichtlech geet et eis weider gutt. Mee et gi Wolleken um nationalen Horizont an déi hunn natierlech Afloss op d’Gemengefinanzen. Also wëlle mir keng Projeten, déi laangfristeg d’Gemengefinanze belaaschten. Esou si mir net glécklech mat Projeten, ...

Weider liesen

“Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl”

Wat ass wichteg:  Iwwerschoss am Ordinären oder am Extraordinären Budget? Qu’est ce qui importe: bénéfice au budget ordinaire ou au budget extraordinaire?   D’Gemengefinanzen gi geregelt iwwert Joresbudgeten. Déi sinn an 2 gedéelt: den Ordinären an den Extraordinären Budget.  En Iwwerschoss am Ordinären Budget  erlaabt den Extraordinären Budget, wou net regelméisseg Ausgaben hikommen, ze ...

Weider liesen

“Erausgepickt an ënnert d’Lupp geholl”

Ass d’Gemeng Steesel héich verschold? La commune de Steinsel, est elle surendettée?   Ewéi an eisen Informatioune matgedeelt,  ass d’Gemengeschold net kleng. Mee eng Schold ass ëmmer a Relatioun mat Investissementer ze gesinn. An do huet eis Gemeng, déi staark gewuess ass, jo misse mathalen. Schoulen, Sportshalen, Kultursäll, Gazverléeung, e neie Waasserreservoir, nei Waasserréier ….  dat ...

Weider liesen